Gemilerde Enerji Verimliliği / Performans analizi

DenizTekno firması gemi makineleri üzerinde yetişmiş akademik ve uzman personeli ile Ana Makine ve Yardımcı Dizel Performans Raporu hazırlamaktadır. Gemi dizel motorları zamanla fabrika ve seyir test değerlerinin dışına çıkmaktadır. Sadece Pcomp, Pmax  ve Egzoz sıcaklıklarının ölçümüne dayalı performans ölçümü gerçek performansın tespiti için yeterli değildir. Silindirler arası güç dengesizliğinin oluşması, kompresyon kaçağı, segman ve silindir aşınması, pompa ve enjektörlerin  püskürtme karakteristikleri, püskürtme avansı ve VIT değerleri bir bütün halinde yakın ve uzun vadede hem daha büyük performans kaybına hem de  olası büyük  makine arızalara yol açmadan kapsamlı performans analizine ihtiyaç vardır. Gemiler üzerinde yapılacak ölçümler motorların hali hazırdaki performans durumlarının tespit edilmesini ve muhtemel arızların önlenmesini sağlayacaktır. Böylece hem geminin seyir emniyeti sağlanmış olacak hem de fazla yakıt sarfiyatının da önüne geçilmiş olunacaktır. Yapılacak ölçümler sonrasında alınacak olan önlemler MRV kapsamında yapılacak iyileştirmeler için yol gösterici olacaktır.

Ekte bazı Denizcilik için hazırlanmış performans rapor örnekleri görülmektedir.

 

İş Tanımı 

1-       Bu raporlama teklifi paket teklif olup en az 4 gemi ve yılda 1 kapsamlı ölçüm için geçerlidir. Gemi ve denetim sayısına göre fiyat oluşmaktadır.

2-       Fiyatlandırmada sarf malzeme, yolculuk ve kalibrasyon giderleri tarafımıza aittir.

3-       Kapsamlı ölçümler için gerekli süre normal şartlarda bir gemi için azami 2 iş günüdür. Geminin durumu, hava şartları, makine arızası vb şartlara bağlı olarak süre uzayabilir. Gemi ölçümü için uygun şartları hazırlamak Firmanın sorumluluğundadır.

4-       Ölçümler tüm şartlar uygun olduğu takdirde %50  ve %75 yüklerde yapılacaktır.

5-       Yapılan ölçümler rapor haline getirilecektir. Rapor aşağıdaki ölçüm ve değerlendirmeleri kapsayacaktır.

-Yüke bağlı indike ve efektif güç değerlerinin fabrika test değerlerine göre karşılaştırmalı analiz

-Yüke bağlı yakıt sarfiyat değerlerinin fabrika test değerlerine göre karşılaştırmalı analiz

-Tüm silindirlerin karşılaştırmalı kompresyon basınç analizi (Pcomp)

-Tüm silindirlerin karşılaştırmalı Yanma basınç analizi (Pmax),

-Her bir silindir için maksimum basıncın gerçekleştiği krank açısı (aPmax) ve püskürtme avans bilgisi,

-Silindirler arası güç denge hesabı,

-Pompa ve enjektör kondisyonuyla ilgili değerlendirme

-Silindirler arası karşılaştırmalı P-V diyagramı,

-Silindirler arası Basınç-Krank açı diyagramı( P-teta),

-Her bir silindir için ortalama basınç karşılaştırması

-Pcomp/Pscav

-Pmax/Pscav

-Pmax/Pcomp

-Basınç  gradyanı, dP/dα

-Dizel motorun indike güç(Pi) değeri

-Bozunumların bilançosunun çıkarılması

-Bozunumların ekonomik Analizi

-Arıza tespit ve iyileştirme önerilerini içerir performans analizi