IMO-DCS Uygulamaları

– MARPOL EK VI Kapsamında Yürürlüğe girecek olan SEEMP II ve IMO DCS Hazırlanması

Önümüzdeki 10 yıllık süreçte denizcilik sektörü çok farklı bir noktaya doğru evrilmektedir. Deniz taşımacılığıyla ilgili yeni teknolojiler, çevre düzenlemeleri çerçevesinde şekillenecektir. Bunun ilk işaret fişeği 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren MARPOL EK VI düzenlemesiyle ortaya çıkmıştı. IMO 1. Politika paketi olarak nitelenebilecek bu paketle yeni inşa gemilerde gemi tip ve tonajına göre IMO tarafından alt sınırları belirlenen EEDI zorunlu hale gelmiştir. Gemiler IMO tarafından gemi tiplerine göre geçerli baz değerlere göre sınıflanmaya başlanmıştır. Bu baz değerler her 5 yılda bir aşağıya çekilecektir. Bu durum gemilerin yüksek verimli ve düşük CO2 salımı yapan teknolojilere donatılma zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Yine bu düzenlemeyle gemilerin verimli işletilmesi konusunda bir enerji verimlilik eylem planı hazırlanması(SEEMP) ve gemilerin ne kadar verimli işletildiklerini ortaya koyan bir index’in (EEOI) hesaplanması istenmiştir. Başlangıçta gemide bulundurulması zorunlu olan bu belgeler IMO nun orta vadeli politika paketiyle yavaş yavaş gemi işletenleri açısından (şirket ve gemi çalışanları) teknik ve operasyonel yönden yaptırıma dönüştürmeye başlamıştır.

1 Mart 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan düzenlemeye göre 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren şirketler EU MRV İzleme Planında olduğu gibi gemilerinde onaylanmış bir SEEMP II hazırlamak ve IMO DCS sistemini uygulamaya başlamaları gerekecektir.

Şirketimiz  Sektörümüzde pek çok firmaya EU MRV izleme dosyası ve prosedürleri geliştirmiş ve Class NK, BV Class, Verifavia ve Indian Register of Ship (IRClass) dan onay alarak yetkinliğini ispatlamıştır. IMO DCS konusunda da yetkin ekibiyle şirketlerin onaylama sürecine kadar sürekli destek vermeye devam edecektir.

DENİZTEKNO; Denizci Akademisyenlerin / Konusunda Uzman Denizcilerin kurduğu bir firma olarak IMO-DCS & EU-MRV konusunda da Gemi İşletmecileri ve Armatörlere çeşitli hizmetler sunmaktayız. Bunlar;

 Eğitim ve Danışmanlık,
– MRV Plan hazırlığı ve Klas onay süreci takibi,
– İzleme süresince kayıtların tutulması ile ilgili yazılım çözümleri,
– SEEMP II hazırlamak,
– IMO DCS sistemi uygulamaları,
– Ve diğer alternatif çözümler,

Konu ile ilgili teknik detaylara Ekdeki dokümandan ulaşabilirsiniz,