Denizcilik Eğitim Simülatörleri alanında çözüm ortağımız Image Soft, sahip olduğu 25 yılın üzerinde tecrübesi ile denizcilik endüstrisinin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek teknoloji ürünü simülasyon sistemleri geliştirmektedir.

IS Tam Donanımlı Köprüüstü Smülatörü

Image Soft Tam Donanımlı Köprüüstü Simülatörü gemi sevk ve idaresi için DNV Class A Standardı Sertifikasına ile onaylanmış tam kapsamlı bir eğitim ortamı sunmaktadır. 360⁰ ye varan yüksek teknoloji görselliği ve köprüüstü konsol donanımlarıyla gerçek köprüüstü deneyimi sağlamaktadır. HLA (High Level Architecture) protokolü ile diğer köprüüstleri ve ECDIS Simülatörü sınıfları ile bağlantı sağlanarak ortak senaryolar oluşturulabilmektedir. Simülatör ayrıca yeni alanlar, gemi tipleri, kontrol sistemleri ve liman sahalarına kolayca uyarlanabilmektedir.

 

IS Arktik Operasyonlar için Tam Donanımlı Köprüüstü Smülatörü

Image Soft Arktik Operasyonlar için Tam Donanımlı Köprüüstü Smülatörü kutup bölgesinde gemi sevk ve idaresi eğitimi için geliştirilmiş en gerçekçi çözümdür. Doğrulanmış gemi ve buz davranışları modelleri arktik gemi tasarımında lider konumda olan Aker Arctic Technology Inc. ile birlikte geliştirilmiştir. Simülatör, buzların gemiler ile etkileşiminin dinamik hesaplanması sayesinde gemilerin farklı buz türleri ve kalınlıklarında nasıl sevk ve idare edileceğini benzetimleyebilmektedir. Polar Kod arktik seyir eğitim standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. IS Arktik Operasyon modülü IS Tam Donanımlı Köprüüstü Simülatörüne uygulanabilmektedir.

 

IS ECDIS Simülatörü

DNV sertifikalı Image Soft ECDIS Simülatörü, vardiya zabitleri için IMO Model Kurs 1.27 ile uygun olarak yüksek kalitede eğitim sağlamaktadır. IS ECDIS Simülatörü ileri eğitim çıktıları gereksinimi duyan denizcilik eğitim kurumları için düşük maliyetli bir çözüm oluşturmaktadır. ARPA Radar ekranı, tip onaylı ECDIS’I, 1’den 3’e kadar görsel kanal seçeneği ve conning ekranı ile öğrenciler için kullanıcı dostu bir eğitim aracıdır. Eğiticiler için de kolay senaryo hazırlama ve uygulama imkanı sunmaktadır. Gerçek zamanlı vaka oluşturma (rüzgar, görüş, akıntı, gel-git vb.), quiz oluşturma ve otomatik ölçme-değerlendirme özelliklerine sahiptir. Simülatör paketi aynı zamanda farklı gemi tipleri ve eğitim alanları içermektedir.

IS ARPA Radar Simülatörü

Image Soft ARPA Radar Simülatörü gerçek Radar gibi çalışmaktadır. Radar huzmelerini tek bir noktadan yayar ve ECDIS üzerinde yüksek başarımlı RADAR katmanı oluşturmak için dönen ekoları coğrafi verileri ve simülasyondaki nesneleri (gemiler, binalar vb.) kullanarak hesaplar. Yeni binalar ve nesneler simülasyona eklenebilir ve RADAR ekranında görülürler. Temel ARPA Radar eğitimi sunan IS ARPA Radar Simülatörü, IS Tam Donanımlı Köprüüstü Smülatörü ve IS ECDIS Simülatörü ile entegre edilebilir.

 

IS GMDSS Simülatörü

Image Soft GMDSS Simülatörü, GMDSS Genel Operatör Belgesi (GOC) eğitimleri için kullanılmaktadır. STCW kapsamında tekil olarak GMDSS Sınıf eğitimleri için kullanılabildiği gibi Arama-Kurtarma (SAR) eğitimleri için IS Tam Donanımlı Köprüüstü Smülatörü ile bütünleşik olarak ta kullanılabilmektedir. IS GMDSS Simülatörü NAVTEX, Inmarsat-C, Inmarsat Fleet-77, EPIRB, SART, VHF DSC Telsiz, MF/HF DSC Telsiz, Taşınabilir VHF Telsizi, Telsiz Teleks (NBDP) ve Deniz Emniyet Bilgilendirme  (MSI) mesajları için STCW gereksinimlerini karşılamaktadır.